Briefing   Product USP's Ziektebeeld

Doelgroepanalyse
Met de challenges van het product op het netvlies gaan we op zoek naar percepties.
On en off line….
  Huidige perceptie    Gewenste perceptie

Doelstellingen bepalen    

Conceptontwikkeling
Creatief en resultaatgericht.
  Rationele en emotionele ‘triggers’ in een boodschap samengevat en pakkend vormgegeven (een gat in de communicatie - markt)

Activiteitenplan.
  Inzetten van PR en nieuwe media
voor doelgroep benadering

Resultaatbepaling   Effectiviteitsmeting:
Publicaties, awarenessmeting, responsmeting